Privacy

Euvitis gebruikt de gegevens zoals ingegeven op de webwinkel of anderszins verstrekt. Indien je een bestelling plaatst bij Euvitis, dan worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Euvitis. Euvitis houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling of een wettelijke noodzaak. Als je uit het klantenbestand van Euvitis verwijderd wilt worden stuur dan een email naar info@euvitis.nl.

Euvitis respecteert de privacy van de gebruikers van de webwinkel(s) en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

Euvitis maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.